German Design Award 2020 for IKA Pipettes

移液器

筛选: 
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 0.1-2 µl IKA Pette vario 0.1-2 µl
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011210
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 0.5-10 µl IKA Pette vario 0.5-10 µl
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011211
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 2-20 µl IKA Pette vario 2-20 µl
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011213
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 10-100 µl IKA Pette vario 10-100 µl
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011214
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 20-200 µl IKA Pette vario 20-200 µl
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011215
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 100-1000 µl IKA Pette vario 100-1000 µl
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011216
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 0.5-5 ml IKA Pette vario 0.5-5 ml
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011217
IKA Specials
New!
IKA Pette vario 1-10 ml IKA Pette vario 1-10 ml
RMB 1769 RMB 1238
订货号 0020011218
New!
IKA Pette fix 5 µl IKA Pette fix 5 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011219
New!
IKA Pette fix 10 µl IKA Pette fix 10 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011220
New!
IKA Pette fix 20 µl IKA Pette fix 20 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011221
New!
IKA Pette fix 25 µl IKA Pette fix 25 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011222
New!
IKA Pette fix 50 µl IKA Pette fix 50 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011223
New!
IKA Pette fix 100 µl IKA Pette fix 100 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011224
New!
IKA Pette fix 200 µl IKA Pette fix 200 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011225
New!
IKA Pette fix 250 µl IKA Pette fix 250 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011226
New!
IKA Pette fix 500 µl IKA Pette fix 500 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011227
New!
IKA Pette fix 1000 µl IKA Pette fix 1000 µl
价格 RMB 1166
订货号 0020011228
移液器
人体工程学设计与无与伦比的精确性相结合: IKA单道固定和可调移液器可用于现代实验室的许多应用。颜色编码可快速选择合适的移液器。圆锥吸头抗冲击、抗紫外线和抗化学腐蚀,确保提供长期可靠的移液工作。PETTE固定和可调移液器均可整支高压灭菌,使得灭菌更容易。这保证了无故障、精确和安全的操作。