IKA Thermostate
PT 100 extension (LEMO)
Preis EUR 170,00
Preis EUR 170,00
Ident-Nr.: 0020004629
In den Warenkorb
IKA Thermostate
PT 100 extension (LEMO)
Preis EUR 170,00
Preis EUR 170,00
Ident-Nr.: 0020004629
In den Warenkorb

PT 100 extension (LEMO)

Verlängerungskabel (3m) für PT 100 Temperatursenoren mit Stecker Typ LEMO
IKA Thermostate