IKA Thermostate
IC control pro 12 c
Preis EUR 3.860,00
EUR 3.860,00 EUR 3.860,00
Ident-Nr.: 0008040000
In den Warenkorb
IKA Thermostate
IC control pro 12 c
EUR 3.860,00 EUR 3.860,00
Preis EUR 3.860,00
Ident-Nr.: 0008040000
In den Warenkorb

Zubehör – IC control pro 12 c

IB 8 eco IB 8 eco
EUR 320,00 EUR 320,00
Ident-Nr. 0004248100
IB 18 eco IB 18 eco
EUR 450,00 EUR 450,00
Ident-Nr. 0004248200
IB 9 pro IB 9 pro
EUR 450,00 EUR 450,00
Ident-Nr. 0004248500
IB 12 pro IB 12 pro
EUR 510,00 EUR 510,00
Ident-Nr. 0004577500
IB 20 pro IB 20 pro
EUR 610,00 EUR 610,00
Ident-Nr. 0004248600
CM.IC CM.IC
EUR 120,00 EUR 120,00
Ident-Nr. 0004577600
CL.IC CL.IC
EUR 160,00 EUR 160,00
Ident-Nr. 0004471800
BS.IC BS.IC
EUR 120,00 EUR 120,00
Ident-Nr. 0004472800
CC1 Kühlschlange CC1 Kühlschlange
EUR 125,00 EUR 125,00
Ident-Nr. 0020005116
HF.Si.20.250.50A HF.Si.20.250.50A
EUR 461,00 EUR 461,00
Ident-Nr. 0020003521
HF.Si.20.200.50 HF.Si.20.200.50
EUR 410,00 EUR 410,00
Ident-Nr. 0020003520
UF.Si.N30.150.10LV UF.Si.N30.150.10LV
EUR 410,00 EUR 410,00
Ident-Nr. 0020003518
Schwimmkugeln, PP Schwimmkugeln, PP
EUR 105,00 EUR 105,00
Ident-Nr. 0020003666
LT 5.20 Schlauchset (2 Stück) LT 5.20 Schlauchset (2 Stück)
EUR 1.076,00 EUR 1.076,00
Ident-Nr. 0002606700
H.PVC.8 H.PVC.8
EUR 11,00 EUR 11,00
Ident-Nr. 0004568800
H.PVC.12 H.PVC.12
EUR 14,00 EUR 14,00
Ident-Nr. 0004568900
H.SI.8 H.SI.8
EUR 29,00 EUR 29,00
Ident-Nr. 0004569000
H.SI.12 H.SI.12
EUR 35,00 EUR 35,00
Ident-Nr. 0004569100
H.FKM.8 H.FKM.8
EUR 271,00 EUR 271,00
Ident-Nr. 0004569200
H.FKM.12 H.FKM.12
EUR 350,00 EUR 350,00
Ident-Nr. 0004569300
H.PUR.8.R H.PUR.8.R
EUR 53,00 EUR 53,00
Ident-Nr. 0020004612
H.PUR.12 H.PUR.12
EUR 66,00 EUR 66,00
Ident-Nr. 0020004613
ISO.8 ISO.8
EUR 24,00 EUR 24,00
Ident-Nr. 0004569400
ISO.12 ISO.12
EUR 31,00 EUR 31,00
Ident-Nr. 0004569500
Tube rack, 13mm, S, stainless Tube rack, 13mm, S, stainless
EUR 78,00 EUR 78,00
Ident-Nr. 0020004026
Tube rack, 17mm, S, stainless Tube rack, 17mm, S, stainless
EUR 78,00 EUR 78,00
Ident-Nr. 0020004027
Tube rack, 22mm, S, stainless Tube rack, 22mm, S, stainless
EUR 78,00 EUR 78,00
Ident-Nr. 0020004028
Tube rack, 13mm, ML, stainless Tube rack, 13mm, ML, stainless
EUR 131,00 EUR 131,00
Ident-Nr. 0020004029
Tube rack, 17mm, ML, stainless Tube rack, 17mm, ML, stainless
EUR 131,00 EUR 131,00
Ident-Nr. 0020004030
Tube rack, 22mm, ML, stainless Tube rack, 22mm, ML, stainless
EUR 131,00 EUR 131,00
Ident-Nr. 0020004031
Variable rack, ICC, ML, stainless Variable rack, ICC, ML, stainless
EUR 169,00 EUR 169,00
Ident-Nr. 0020004032
Floating tube rack 1 Floating tube rack 1
EUR 30,00 EUR 30,00
Ident-Nr. 0020003667
Floating tube rack 2 Floating tube rack 2
EUR 30,00 EUR 30,00
Ident-Nr. 0020003668
Floating tube rack 3 Floating tube rack 3
EUR 30,00 EUR 30,00
Ident-Nr. 0020003669
MV 1 Magnetventil MV 1 Magnetventil
EUR 370,00 EUR 370,00
Ident-Nr. 0020003763
CO V 1 Absperrventil CO V 1 Absperrventil
EUR 560,00 EUR 560,00
Ident-Nr. 0020000249
Kugelhahn M16x1 Kugelhahn M16x1
EUR 77,00 EUR 77,00
Ident-Nr. 0020004620
Mechanischer Niveauregulator Mechanischer Niveauregulator
EUR 308,00 EUR 308,00
Ident-Nr. 0020004618
Rohr-Adapter 90° Rohr-Adapter 90°
EUR 72,00 EUR 72,00
Ident-Nr. 0025001212
Adapter NPT 1/4  (2 St.) Adapter NPT 1/4 (2 St.)
EUR 38,00 EUR 38,00
Ident-Nr. 0020004569
Adapter NPT 1/2  (2 St.) Adapter NPT 1/2 (2 St.)
EUR 120,00 EUR 120,00
Ident-Nr. 0020004570
Adapter NPT 3/4 (2 St.) Adapter NPT 3/4 (2 St.)
EUR 144,00 EUR 144,00
Ident-Nr. 0020004571
Überwurfmutter (2 St.) Überwurfmutter (2 St.)
EUR 30,00 EUR 30,00
Ident-Nr. 0020004583
Blindstopfen (2 St.) Blindstopfen (2 St.)
EUR 30,00 EUR 30,00
Ident-Nr. 0020004584
WH10 Wico Halterung WH10 Wico Halterung
EUR 17,00 EUR 17,00
Ident-Nr. 0020000984
PT 100.30 Temperaturmessfühler PT 100.30 Temperaturmessfühler
EUR 285,00 EUR 285,00
Ident-Nr. 0004284700
labworldsoft® 6 Pro labworldsoft® 6 Pro
EUR 8.900,00 EUR 8.900,00
Ident-Nr. 0020017366
labworldsoft® 6 Starter labworldsoft® 6 Starter
EUR 3.900,00 EUR 3.900,00
Ident-Nr. 0020019397
IKA Thermostate