IKA Thermostate
IC basic pro 12 c
Preis EUR 3.349,00
Preis EUR 3.349,00
Ident-Nr.: 0008039900
In den Warenkorb
IKA Thermostate
IC basic pro 12 c
Preis EUR 3.349,00
Preis EUR 3.349,00
Ident-Nr.: 0008039900
In den Warenkorb

Zubehör – IC basic pro 12 c

IB 8 eco IB 8 eco
Preis EUR 330,00
Ident-Nr. 0004248100
IB 18 eco IB 18 eco
Preis EUR 460,00
Ident-Nr. 0004248200
IB 9 pro IB 9 pro
Preis EUR 470,00
Ident-Nr. 0004248500
IB 12 pro IB 12 pro
Preis EUR 530,00
Ident-Nr. 0004577500
IB 20 pro IB 20 pro
Preis EUR 630,00
Ident-Nr. 0004248600
CM.IC CM.IC
Preis EUR 123,00
Ident-Nr. 0004577600
CL.IC CL.IC
Preis EUR 164,00
Ident-Nr. 0004471800
BS.IC BS.IC
Preis EUR 123,00
Ident-Nr. 0004472800
CC1 Kühlschlange CC1 Kühlschlange
Preis EUR 128,00
Ident-Nr. 0020005116
HF.Si.20.250.50A HF.Si.20.250.50A
Preis EUR 480,00
Ident-Nr. 0020003521
HF.Si.20.200.50 HF.Si.20.200.50
Preis EUR 430,00
Ident-Nr. 0020003520
UF.Si.N30.150.10LV UF.Si.N30.150.10LV
Preis EUR 450,00
Ident-Nr. 0020003518
Schwimmkugeln, PP Schwimmkugeln, PP
Preis EUR 105,00
Ident-Nr. 0020003666
H.PVC.8 H.PVC.8
Preis EUR 12,00
Ident-Nr. 0004568800
H.PVC.12 H.PVC.12
Preis EUR 15,00
Ident-Nr. 0004568900
H.SI.8 H.SI.8
Preis EUR 30,00
Ident-Nr. 0004569000
H.SI.12 H.SI.12
Preis EUR 36,00
Ident-Nr. 0004569100
H.FKM.8 H.FKM.8
Preis EUR 280,00
Ident-Nr. 0004569200
H.FKM.12 H.FKM.12
Preis EUR 370,00
Ident-Nr. 0004569300
H.PUR.8.R H.PUR.8.R
Preis EUR 55,00
Ident-Nr. 0020004612
H.PUR.12 H.PUR.12
Preis EUR 68,00
Ident-Nr. 0020004613
ISO.8 ISO.8
Preis EUR 25,00
Ident-Nr. 0004569400
ISO.12 ISO.12
Preis EUR 32,00
Ident-Nr. 0004569500
Floating tube rack 1 Floating tube rack 1
Preis EUR 31,00
Ident-Nr. 0020003667
Floating tube rack 2 Floating tube rack 2
Preis EUR 31,00
Ident-Nr. 0020003668
Floating tube rack 3 Floating tube rack 3
Preis EUR 31,00
Ident-Nr. 0020003669
Kugelhahn M16x1 Kugelhahn M16x1
Preis EUR 80,00
Ident-Nr. 0020004620
Rohr-Adapter 90° Rohr-Adapter 90°
Preis EUR 74,00
Ident-Nr. 0025001212
Adapter NPT 1/4  (2 St.) Adapter NPT 1/4 (2 St.)
Preis EUR 40,00
Ident-Nr. 0020004569
Adapter NPT 1/2  (2 St.) Adapter NPT 1/2 (2 St.)
Preis EUR 125,00
Ident-Nr. 0020004570
Adapter NPT 3/4 (2 St.) Adapter NPT 3/4 (2 St.)
Preis EUR 150,00
Ident-Nr. 0020004571
Überwurfmutter (2 St.) Überwurfmutter (2 St.)
Preis EUR 30,00
Ident-Nr. 0020004583
Blindstopfen (2 St.) Blindstopfen (2 St.)
Preis EUR 30,00
Ident-Nr. 0020004584
labworldsoft® 6 Pro labworldsoft® 6 Pro
Preis EUR 9.167,00
Ident-Nr. 0020017366
labworldsoft® 6 Starter labworldsoft® 6 Starter
Preis EUR 4.017,00
Ident-Nr. 0020019397
IKA Thermostate