IKA Thermostate
Adapter NPT 1/4 (2 St.)
Preis EUR 38,00
Preis EUR 38,00
Ident-Nr.: 0020004569
In den Warenkorb
IKA Thermostate
Adapter NPT 1/4 (2 St.)
Preis EUR 38,00
Preis EUR 38,00
Ident-Nr.: 0020004569
In den Warenkorb

Kompatibilität – Adapter NPT 1/4 (2 St.)

ICC basic ICC basic
Preis EUR 910,00
Ident-Nr. 0004134400
ICC control ICC control
Preis EUR 1.460,00
Ident-Nr. 0004136600
ICC basic eco 8 ICC basic eco 8
Preis EUR 1.290,00
Ident-Nr. 0008034900
ICC basic eco 8 c ICC basic eco 8 c
Preis EUR 1.630,00
Ident-Nr. 0008035700
ICC basic eco 18 ICC basic eco 18
Preis EUR 1.420,00
Ident-Nr. 0008035000
ICC basic eco 18 c ICC basic eco 18 c
Preis EUR 1.800,00
Ident-Nr. 0008035800
ICC basic pro 9 ICC basic pro 9
Preis EUR 1.420,00
Ident-Nr. 0008035100
ICC basic pro 9 c ICC basic pro 9 c
Preis EUR 1.760,00
Ident-Nr. 0008035900
ICC basic pro 12 ICC basic pro 12
Preis EUR 1.480,00
Ident-Nr. 0010000414
ICC basic pro 12 c ICC basic pro 12 c
Preis EUR 1.860,00
Ident-Nr. 0010000416
ICC basic pro 20 ICC basic pro 20
Preis EUR 1.580,00
Ident-Nr. 0008035200
ICC basic pro 20 c ICC basic pro 20 c
Preis EUR 1.960,00
Ident-Nr. 0008036000
ICC control eco 8 ICC control eco 8
Preis EUR 1.840,00
Ident-Nr. 0008035300
ICC control eco 8 c ICC control eco 8 c
Preis EUR 2.440,00
Ident-Nr. 0008036100
ICC control eco 18 ICC control eco 18
Preis EUR 1.970,00
Ident-Nr. 0008035400
ICC control eco 18 c ICC control eco 18 c
Preis EUR 2.610,00
Ident-Nr. 0008036200
ICC control pro 9 ICC control pro 9
Preis EUR 1.970,00
Ident-Nr. 0008035500
ICC control pro 9 c ICC control pro 9 c
Preis EUR 2.570,00
Ident-Nr. 0008036300
ICC control pro 12 ICC control pro 12
Preis EUR 2.030,00
Ident-Nr. 0010000415
ICC control pro 12 c ICC control pro 12 c
Preis EUR 2.660,00
Ident-Nr. 0010000417
ICC control pro 20 ICC control pro 20
Preis EUR 2.130,00
Ident-Nr. 0008035600
ICC control pro 20 c ICC control pro 20 c
Preis EUR 2.770,00
Ident-Nr. 0008036400
IC basic IC basic
Preis EUR 2.200,00
Ident-Nr. 0003861000
IC control IC control
Preis EUR 2.900,00
Ident-Nr. 0003863000
IC basic pro 12 c IC basic pro 12 c
Preis EUR 3.260,00
Ident-Nr. 0008039900
IC basic pro 20 c IC basic pro 20 c
Preis EUR 3.400,00
Ident-Nr. 0008036800
IC control pro 12 c IC control pro 12 c
Preis EUR 3.860,00
Ident-Nr. 0008040000
IC control pro 20 c IC control pro 20 c
Preis EUR 4.000,00
Ident-Nr. 0008037200
HBC 5 basic HBC 5 basic
Preis EUR 2.900,00
Ident-Nr. 0004125000
HBC 5 control HBC 5 control
Preis EUR 3.500,00
Ident-Nr. 0004127000
HBC 10 basic HBC 10 basic
Preis EUR 3.100,00
Ident-Nr. 0004135000
HBC 10 control HBC 10 control
Preis EUR 3.700,00
Ident-Nr. 0004137000
CBC 5 basic CBC 5 basic
Preis EUR 4.600,00
Ident-Nr. 0004165000
CBC 5 control CBC 5 control
Preis EUR 5.200,00
Ident-Nr. 0004167000
Neu!
HRC 2 basic HRC 2 basic
Preis EUR 3.750,00
Ident-Nr. 0025003742
Neu!
HRC 2 control HRC 2 control
Preis EUR 4.500,00
Ident-Nr. 0025004524
RC 2 basic RC 2 basic
Preis EUR 3.100,00
Ident-Nr. 0004171000
RC 2 control RC 2 control
Preis EUR 4.000,00
Ident-Nr. 0004173000
RC 5 basic RC 5 basic
Preis EUR 4.500,00
Ident-Nr. 0004181000
RC 5 control RC 5 control
Preis EUR 5.250,00
Ident-Nr. 0004183000
IKA Thermostate