IKA Magnetrührer
H 135.501 Kolbeneinlage 1000 ml
Preis EUR 159,00
Preis EUR 159,00
Ident-Nr.: 0025000645
In den Warenkorb
IKA Magnetrührer