IKA Pette - Aus 2 mach 3

Verbrauchsmaterial - Kalorimeter

C 6000.12 Ersatzteilset C 6000.12 Ersatzteilset
Preis EUR 2.188,00
Ident-Nr. 0004504400
C 1.103 Zünddraht C 1.103 Zünddraht
Preis EUR 38,00
Ident-Nr. 0004579300
C 6000.10 Ersatzteilset C 6000.10 Ersatzteilset
Preis EUR 859,00
Ident-Nr. 0004504300
C 1.123 Platin-Zünddraht C 1.123 Platin-Zünddraht
Preis EUR 127,00
Ident-Nr. 0004500200
C 710.8 Baumwollfäden C 710.8 Baumwollfäden
Preis EUR 32,50
Ident-Nr. 0004579900
C 1.101 Ersatzteilset C 1.101 Ersatzteilset
Preis EUR 298,00
Ident-Nr. 0004502200
C 5012.3 Platin-Zünddraht C 5012.3 Platin-Zünddraht
Preis EUR 133,00
Ident-Nr. 0002994900
C 4 Quarzschälchen C 4 Quarzschälchen
Preis EUR 24,50
Ident-Nr. 0001695500
C 6 Quarztiegel, groß C 6 Quarztiegel, groß
Preis EUR 35,00
Ident-Nr. 0000355100
C 9 Gelatinekapseln C 9 Gelatinekapseln
Preis EUR 33,50
Ident-Nr. 0000749900
C 10 Acetobutyratkapseln C 10 Acetobutyratkapseln
Preis EUR 90,50
Ident-Nr. 0000750000
C 14 Einwegtiegel C 14 Einwegtiegel
Preis EUR 89,00
Ident-Nr. 0007224500
C 15 Paraffinstreifen C 15 Paraffinstreifen
Preis EUR 43,00
Ident-Nr. 0003131100
C 17 Paraffin C 17 Paraffin
Preis EUR 83,00
Ident-Nr. 0003801200
C 16 Parafilm C 16 Parafilm
Preis EUR 50,00
Ident-Nr. 0003801100
C 43 Benzoesäure NBS 39i C 43 Benzoesäure NBS 39i
Preis EUR 551,00
Ident-Nr. 0000750600
AOD 1.11 Kontrollstandard AOD 1.11 Kontrollstandard
Preis EUR 264,00
Ident-Nr. 0003044000