IKA_Website_Applikationen_Schuetteln_833x330

振荡

摇床主要适用于装在容器的液体。在系列实验中,摇床可以为一个容器做混合振荡同时也可以根据需要对多个容器同时做混合振荡。当摇床的防护罩盖好后,在混合振荡的同时也可以控制样品的温度,使其加热或冷却。摇床广泛应用于医疗检查,以及在生物技术,生物化学,微生物学,细菌学,病毒学,血液学,凝血生理学等。摇床使用的典型例子有:

 • 水中样品培养/废水分析
 • 悬浮液和乳液的生产
 • 洗涤,萃取
 • 均匀混合和精确气体交换
 • 离心管中沉淀物的混合
 • 繁殖好氧生物
 • 使不同密度的液体精细混合
 • 过敏原检测


几种不同的振荡形式,可用于多种应用:

 • 圆周振荡
 • 水平振荡
 • 摇摆振荡
 • 变幅振荡
 • 起伏振荡
 • 上下波动
 • 三维空间振荡


摇床的混合振荡效果取决于振荡的形式,振荡轨道直径,以及振荡的频率及速度。

最佳处理方案

description HS 501 digital
价格 CN¥45,000.00
订货号 0025004441
description VXR 基本型光电控制式小型震荡器
CN¥8,433.00 CN¥6,746.00
订货号 0002819025
description lab dancer
价格 CN¥1,110.00
订货号 0003365025
description KS 130 control NOL
价格 CN¥15,794.00
订货号 0004278225
description KS 130 control NOL Package
价格 待询
订货号 0009025500
description HS 260 control NOL
价格 CN¥21,547.00
订货号 0004278625
description KS 260 control NOL
价格 CN¥23,094.00
订货号 0004278425
description Vortex 2
价格 CN¥2,483.00
订货号 0025001612
description ROCKER 2D basic
价格 CN¥6,071.00
订货号 0004002000
description Trayster digital
价格 CN¥8,661.00
订货号 0004006000
description Loopster digital
价格 CN¥7,537.00
订货号 0004016000
description ROCKER 3D basic
价格 CN¥7,321.00
订货号 0004000000
description ROCKER 3D digital
价格 CN¥8,094.00
订货号 0004001000
description Vortex 1
价格 CN¥1,341.00
订货号 0004047700
description KS 4000 i control
价格 CN¥55,589.00
订货号 0003510025
description Trayster basic
价格 CN¥6,836.00
订货号 0004005000
description ROLLER 6 basic
价格 CN¥11,673.00
订货号 0004010000
description ROCKER 2D digital
价格 CN¥6,864.00
订货号 0004003000
description Loopster basic
价格 CN¥6,565.00
订货号 0004015000
description KS 4000 ic control
价格 CN¥66,901.00
订货号 0003510125
description KS 260 基本型圆周式震荡摇床
价格 CN¥13,722.00
订货号 0002980225
description KS 130 控制型圆周式震荡摇床
价格 CN¥17,685.00
订货号 0002980125
description MS3 数显型
价格 CN¥6,819.00
订货号 0003319025
description MS3 基本型
价格 CN¥5,339.00
订货号 0003617025
description KS 260 控制型圆周式震荡摇床
价格 CN¥23,651.00
订货号 0002980325