HBC 5 basic
IKA 恒温器

HBC 5 basic

价格 CN¥41,250.00
HBC 5 基本型可加热至最高 250℃。具有保温性能优良不锈钢浴槽,容积为 4.5 - 6.5 升。大面积加热盘管,可实现最佳热传导效果以及平稳加热介质。优异隔热性能实现快速加热。浴槽易于清洁,前置排水阀用于安全排液。排液时可连接一根软管来排空系统,因此使用者不会直接接触加热液体。HBC 5...
价格 CN¥41,250.00
订货号 0004125025
IKA 恒温器

HBC 5 basic

价格 CN¥41,250.00
HBC 5 基本型可加热至最高 250℃。具有保温性能优良不锈钢浴槽,容积为 4.5 - 6.5 升。大面积加热盘管,可实现最佳热传导效果以及平稳加热介质。优异隔热性能实现快速加热。浴槽易于清洁,前置排水阀用于安全排液。排液时可连接一根软管来排空系统,因此使用者不会直接接触加热液体。HBC 5...
价格 CN¥41,250.00
订货号 0004125025

Compatibility

LT 5.20 金属覆膜软管 LT 5.20 金属覆膜软管
价格 CN¥17,846.00
ISO.8 ISO.8
价格 CN¥249.00
H.PVC.8 H.PVC.8
价格 CN¥118.00
H.PVC.12 H.PVC.12
价格 CN¥153.00
H.SI.8 H.SI.8
价格 CN¥299.00
H.SI.12 H.SI.12
价格 CN¥370.00
H.FKM.8 H.FKM.8
价格 CN¥2,817.00
H.FKM.12 H.FKM.12
价格 CN¥3,440.00
ISO.12 ISO.12
价格 CN¥323.00
PT 100.30 温度传感器 PT 100.30 温度传感器
价格 CN¥4,191.00
HF.Si.20.250.50A HF.Si.20.250.50A
价格 CN¥4,003.00
UF.Si.N30.150.10LV UF.Si.N30.150.10LV
价格 CN¥3,753.00
H.PUR.8.R H.PUR.8.R
价格 CN¥563.00
H.PUR.12 H.PUR.12
价格 CN¥688.00
Ball valve M16x1 Ball valve M16x1
价格 CN¥1,188.00
LT 5.21 Hose kit insulated (2 pcs) LT 5.21 Hose kit insulated (2 pcs)
价格 CN¥9,023.00
mechanic fluid level controller mechanic fluid level controller
价格 CN¥4,064.00
elbow tube 90° elbow tube 90°
价格 CN¥749.00
Olive for DN 6 hoses (2 pcs.) Olive for DN 6 hoses (2 pcs.)
价格 CN¥376.00
Olive for DN 8 hoses (2 pcs.) Olive for DN 8 hoses (2 pcs.)
价格 CN¥376.00
Olive for DN 12 hoses (2 pcs.) Olive for DN 12 hoses (2 pcs.)
价格 CN¥376.00
Adapter NPT 1/4 (2 pcs.) Adapter NPT 1/4 (2 pcs.)
价格 CN¥312.00
Adapter NPT 1/2 (2 pcs.) Adapter NPT 1/2 (2 pcs.)
价格 CN¥1,250.00
Adapter NPT 3/4 (2 pcs.) Adapter NPT 3/4 (2 pcs.)
价格 CN¥1,501.00
lock nut (2 pcs.) lock nut (2 pcs.)
价格 CN¥376.00
stopper (2 pcs.) stopper (2 pcs.)
价格 CN¥376.00
Olive for DN 10 hoses (2 pcs.) Olive for DN 10 hoses (2 pcs.)
价格 CN¥376.00
HF.Si.20.200.50 HF.Si.20.200.50
价格 CN¥3,753.00