R 1311 涡轮式搅拌桨
IKA 悬臂搅拌器 附件

R 1311 涡轮式搅拌桨

价格 CN¥1,843.00
涡轮式搅拌桨。 从上部牵引混合介质产生轴向流动。 搅拌头碰触容器壁时不容易损坏容器。剪切力小。中高速适用。
价格 CN¥1,843.00
订货号 0002332900
IKA 悬臂搅拌器 附件

R 1311 涡轮式搅拌桨

价格 CN¥1,843.00
涡轮式搅拌桨。 从上部牵引混合介质产生轴向流动。 搅拌头碰触容器壁时不容易损坏容器。剪切力小。中高速适用。
价格 CN¥1,843.00
订货号 0002332900
IKA 悬臂搅拌器 附件

Compatibility

RW 20 数显型 RW 20 数显型
价格 CN¥4,864.00
EUROSTAR 100 control EUROSTAR 100 control
价格 CN¥22,300.00
EUROSTAR 100 digital EUROSTAR 100 digital
价格 CN¥18,583.00
EUROSTAR 200 control P4 EUROSTAR 200 control P4
价格 CN¥37,640.00
EUROSTAR 200 control EUROSTAR 200 control
价格 CN¥27,733.00
EUROSTAR 200 digital EUROSTAR 200 digital
价格 CN¥23,290.00
EUROSTAR 20 digital EUROSTAR 20 digital
价格 CN¥8,900.00
EUROSTAR 40 digital EUROSTAR 40 digital
价格 CN¥10,713.00
EUROSTAR 60 digital EUROSTAR 60 digital
价格 CN¥12,630.00
EUROSTAR 60 control EUROSTAR 60 control
价格 CN¥16,650.00
EUROSTAR 400 digital EUROSTAR 400 digital
价格 CN¥28,520.00
EUROSTAR 400 control EUROSTAR 400 control
价格 CN¥32,908.00
MICROSTAR 7.5 control MICROSTAR 7.5 control
价格 CN¥10,500.00
MICROSTAR 15 control MICROSTAR 15 control
价格 CN¥11,260.00
MICROSTAR 30 control MICROSTAR 30 control
价格 CN¥11,500.00
MINISTAR 20 control MINISTAR 20 control
价格 CN¥11,260.00
MINISTAR 40 control MINISTAR 40 control
价格 CN¥12,260.00
MINISTAR 80 control MINISTAR 80 control
价格 CN¥13,260.00