S 18 / 25-ET50 一次性试管
IKA 分散机 附件

S 18 / 25-ET50 一次性试管

价格 CN¥65.00
容积为50 ml S 18 D 和S 25 D 系列分散刀头选配 件,适用于封闭系统的分散(防止溅出)。
价格 CN¥65.00
订货号 0003452500
IKA 分散机 附件

S 18 / 25-ET50 一次性试管

价格 CN¥65.00
容积为50 ml S 18 D 和S 25 D 系列分散刀头选配 件,适用于封闭系统的分散(防止溅出)。
价格 CN¥65.00
订货号 0003452500
IKA 分散机 附件

Compatibility

T 25 digital ULTRA-TURRAX® T 25 digital ULTRA-TURRAX®
价格 CN¥18,963.00
T 18 digital ULTRA-TURRAX® T 18 digital ULTRA-TURRAX®
价格 CN¥11,830.00